Str. 22 Decembrie nr. 19, Localitatea Vișeu de Sus, 435700, Judeţul Maramureș

Finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară alucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativteritoriale pentru sectoare cadastraleUAT VIȘEU DE SUS -SECTOR CADASTRAL 89 -90 -93

Skip to content